Budynek wielorodzinny, Kraków
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Bociana 3 w Krakowie – GENERALNE WYKONAWSTWO
Ilość mieszkań – 36
Ilość lokali usługowych – 4
Ilość miejsc postojowych – 17
Rozpoczęcie prac 08.2013
Zakończenie 02.2015

GALERIA

Budynek wielorodzinny, Kraków
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Jesionowa 3 w Krakowie – GENERALNE WYKONAWSTWO
Ilość mieszkań – 1
Ilość lokali usługowych – 1
Ilość miejsc postojowych – 6
Rozpoczęcie prac 08.2013
Zakończenie 09.2014
Budynek wielorodzinny, Kraków
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Kasztelańska 37 w Krakowie – GENERALNE WYKONAWSTWO
Ilość mieszkań –
Ilość lokali usługowych – 0
Ilość miejsc postojowych – 3
Rozpoczęcie prac 02.2014
Zakończenie 02.2015

GALERIA

Budynek wielorodzinny, Kraków
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy ulicy Korzeniowskiego w Krakowie – GENERALNE WYKONAWSTWO
Ilość mieszkań – 9
Ilość lokali usługowych – 0
Ilość miejsc postojowych – 7
Rozpoczęcie prac 10.2014
Zakończenie 10.2015

GALERIA