Zrealizowany / Dom wielorodzinny, ul. Na Barciach 3