W realizacji / Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Bociana 3 w Krakowie